Servicii

Sisteme limitare și stingere incendiu:

Execuția unui sistem de limitare și stingere a incendiilor, conform normativului în vigoare vă conferă un sentiment de liniște și de siguranță. C.M.D.Systems este autorizată pentru a proiecta, instala și intreține sistemele de limitare și stingere a incendiilor pentru orice tip clădire.

Conform normativului de securitate la incendiu P118 v-ar fi utile următoarele informații:

Art.27.8. Controlul și verificarea instalațiilor de stingere a incendiilor, se efectuează de către personalul de exploatare specializat și instruit în acest scop, pe baza unui program stabilit.

Art.27.16. În registrul instalației se trec minim următoarele înregistrări:
a) rezultatele verificarilor
b) evenimentele care afectează instalația ( de exemplu, incendii, declanșări neintenționate, dezactivări, defecte ș.a.), măsurile luate sau care tebuie luate.

Art28.11.Beneficiarul trebuie să aplice un program propriu de control și verificare, să stabilească un grafic de verificări, reparații curente și mentenanță și să documenteze înregistrări adecvate, inclusiv registrul menționat la 27.16.

Art.28.12. Beneficiarul trebuie să încheie un contract cu o persoană fizică sau juridică autorizată, pentru efectuarea graficului de verificare, reparații curente și mentenanță, în condițiile art.27.8.

ACS(Automat Control Systems)

Sisteme de stingere cu hidranți exteriori

Sisteme de stingere cu hidranți interiori

Sisteme de stingere cu sprinklere

Alte echipamente


Sisteme de semnalizare, detectare, alertare și averizare în caz de incendiu:

Instalaţiile de semnalizare şi detecţie a incendiilor aferente construcţiilor se stabilesc din faza de proiectare, în funcţie de riscul de incendiu, tipul de clădire şi de parametrii ce trebuie supravegheaţi, cum ar fi temperatura sau fumul.

Rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cel mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
Componente:
centrala de detecție
detectoare de incendiu (de temperatură, fum, detectori de gaze periculoase, bariere optice de fum, etc)
sirene de alarmare, interioare si exterioare
butoane manualeSisteme și instalații de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți

În caz de incendiu, detectarea rapidă și evacuarea fumului este importantă pentru a supraviețui. Descoperiți cum puteți asigura o evacuare eficientă a fumului și/sau o alimentare cu aer proaspăt acolo unde acest lucru este vital.

C.M.D.Systems dispune de un aparat de testare a sistemelor de ventilare cu fum de test, așa cum puteți vedea în videoclip. În funcție de spațiile existente și necesitatea utilizării sale acesta va fi utilizat în cadrul verificării unui sistem!


Sudură cap la cap

Aparatele de sudură cap-cap se folosesc la sudura ţevilor şi racordurilor în reţele de apă şi alte fluide sub presiune. Se pot suda ţevi din polietilenă de înaltă densitate PEHD
Aparatul de sudură prin electrofuziune permite sudura fitingurilor din PE şi PP cu tensiuni cuprinse între 8 şi 48 V pentru instalaţii sub presiune.

DETINEM TEHNICIAN SUDOR
Operator sudare tevi si fitinguri din PEHD
Aparatura se poate inchiria

 

Sistem contorizare trafic persoane

Un sistem de contorizare a fluxului de persoane este un instrument care înregistrează automat numărul persoanelor care intră sau ies dintr-o locație printr-un anumit punct de măsurare.

Sistemul este dezvoltat pentru analiza performantei afacerii și pentru un management eficient in procesul decizional prin integrarea datelor furnizate de sistemul de contorizare în circuitul decizional.

Începând cu anul 2008, C.M.D Systems a instalat sisteme profesionale de numărat persoane în peste 90% din marile centre comerciale din România. Datorită serviciilor competitive și profesionale, partenerii noștri ne-au recomandat investitorilor lor, fapt care a permis ca echipa noastră să colaboreze cu centre comerciale din Europa (Bulgaria, Franța, Italia, Olanda, Ungaria și Grecia).

nomortogelku.xyz